Regresyon Çalışması Seansı
Bu internet sitesinde yer alan yazılı, görsel ve sesli içeriğin tümü, tasdix tarafından tasdiklenmiştir. Bu tasdikleme işlemiyle, bu sitenin tüm içeriği, izinsiz kullanıma karşı Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu ile korunmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sitede, Diba’nın eğitim aldığı kurum-kişilerin ve üye olduğu profesyonel derneklerin bilgisi vardır.   Regresyon konusunda eğitim almadığı halde, geçmiş hayat regresyon çalışması yaptığını bildirenlere karşı lütfen dikkatli olun. Özellikle son zamanlarda internet üzerinden seans videosu yayınlayanlar olduğunu duyuyoruz. Buna benzer video paylaşımları insanlarda yanlış izlenim uyandırıyor. Bu çalışma oldukça bireysel olup kişiye özeldir ve internet ortamında paylaşımı sakıncalıdır.   Ben web sitemde logosu bulunan uluslararası kurumlar tarafından sertifika almış, uluslararası uygulama ve etik kurallarına uyan bir regresyon danışmanı olarak  güvenli bir çalışma yapıyorum.   Lütfen randevunuza saatinde geliniz. Şu anda bulunduğumuz mekanda bekleme salonu yok.
1
 REGRESYON ÇALIŞMASI
Diba Ayten Yılmaz   Regresyon çalışması; kişinin şimdiki anda yaşadığı durum/sorunun geçmişteki kaynağına giderek, oradaki bitmemiş işleri tamamlayıp, blokajları çözmek yoluyla şimdiki hayatta yaşanan durumun çözümüne katkıda bulunan bir yöntem. Radianced Danışmanlık’ta katılacağınız bir regresyon çalışması; birey odaklı bir çalışmadır.   Şimdiki anda yaşanan bir sorunun kaynağı, 20 yıl önceki bir deneyim olabileceği gibi 200 yıl önceki bir deneyim de olabilir. Regresyon çalışmasının en önemli faydalarından biri; geçmiş deneyimlerden bugüne taşımış olduğumuz ve hayatımızda bizi hala etkileyen, yöneten izleri dönüştürmemize katkıda bulunuyor olmasıdır.   Kendimizi ve hayatımızda yolunda gitmeyen, çözemediğimiz bir durumu çözmenin yolu öncelikle durumun sebebini, kaynağını anlamamızdan geçiyor. Bu da en önce kendimizi ve hayatı algılayışımızı-yaşayışımızı anlamak ve kavramakla mümkün. Regresyon çalışması kişinin kendisini ve yaşamsal kurgusunu anlaması için çok elverişli bir yöntem.   Şimdiki hayatımızın herhangi bir döneminde gerçekleşmiş olan ve bizi bugün hala etkileyen durumlara yönelik yapılan regresyon çalışması, geçmişteki blokajları çözen, çok etkili bir çalışma. Böylece çocuklukta yaşanan, çoğunlukla travma kaynaklı oluşan kurguları yeniden sağlıklı bir şekilde yapılandırmak mümkün olabiliyor.   Danışanın sorunlarını çözmek üzere kaç kez regresyon seansına katılması gerektiği tamamen danışana ve konularına bağlı. İlişkilerde yaşanan problemler, kilo vermek, bağımlılık gibi konular oldukça karmaşık olduğu için birden fazla regresyon çalışması gerekecektir. Danışanın regresyon çalışmasına yatkınlığı, kendisine ve sorunlarına nasıl yaklaştığı, ruhsal zekası da sorunların çözüme kavuşma hızını etkiliyor.

Regresyon çalışması ile çözülmemiş ilişki sorunları, tanımlanamayan ağrılar, psikolojik kökenli hastalıklar, hayat yolundaki blokajların ve kişiye rahatsızlık veren olumsuz duygu birikimlerinin çözülmesi mümkün.   Herkes regresyon çalışması için uygun değil. Bazı durumlarda regresyon çalışması çözüme katkıda bulunmayabilir. Bu sebeple Diba Ayten Yılmaz’dan randevu alırken hangi konuda desteğe ihtiyacınız olduğunu belirtin. Diba ile regresyon çalışması sırasında danışanın yaşadığı sorunların çözümü için izlenmesi gereken yol da belirlenir.  

Geçmiş hayata geçişi; korkular, analitik düşünce yapısı ve duygusal bedeni kapalı olmak durumları engelleyebiliyor. Hiç bir spiritüel çalışmaya katılmamış kişilerin de bir geçmiş hayatı hatırlaması mümkün. “Ben çok hazırım, çok istiyorum” diyen transa geçemeyebiliyor ama “ben geçmiş hayatlara inanmıyorum” diyen bir danışan bir geçmiş hayat anısı hatırlayabiliyor. Yeter ki kişi, içtenlikle kendisini tanımaya, anlamaya ve sorunlarını çözmeye niyet etsin ve kendisiyle yüzleşmeye hazır olsun.   Regresyon çalışmaları yaparken, danışanın tekamül yolunda hangi sorunları çözmesi gerektiği ortaya çıkar. Ruhsal yolculukta, geçmişte yapılan hatalardan öğrenerek yol alıyor ve olgunlaşıyoruz. Ders almayan kişi aynı hatayı tekrarlar, kapalı daire içinde dolanır durur, patern dediğimiz tekrarlayan kalıpları yaşamaya mahkum olur. İşte bunları kırmak ve yol’da ilerlemek için geçmişteki hataları, yanlışları anlayıp çözüme odaklanmak  gerekiyor. 

Geçmiş hayat regresyon çalışmasında, geçmişten gelen bitmemiş işlerle (yapılmamış kucaklaşma, gerçekleşmemiş affediş gibi) çalışıyor ve onları tamamlıyoruz. Regresyon çalışmasının “tüm sorunlarını bir çırpıda çözecek” beklentisiyle gelen danışanlar hayal kırıklığına uğrayabilirler. Zira regresyon çalışması büyülü bir dokunuşla her şeyi çözen sihirli bir değnek değil. Bazı çalışmalarda mucizevi sonuçlar elde ediyor olmakla birlikte bu çalışmanın bir işbirliği çalışması olduğunun altını çizmek istiyorum. Danışanın benimle iş birliği yaparak kendi sorumluluğunu alması ile çalışmamız daha verimli geçiyor ve çözüme ulaşmak mümkün oluyor.   Geçmiş hayatlara inanmayan, inanmakta zorlanan bir çok danışan da kolayca geçmiş hayatlarına ulaşıp sorunlarını çözebiliyorlar.  

Radianced Danışmanlık’ta katılacağınız çalışmalarda gizlilik en önemli esaslardan biridir, seans esnasında ses kaydı yapılır. Bu kayıtlar tamamen gizlilik içinde korunur.   Regresyon çalışması sırasında çeşitli geçiş yöntemleri kullanıyorum. Hafif transa geçen danışan şimdiki anda olup, çevreden gelen sesleri duymakla birlikte, bir başka zaman ve mekanda yaşamış olduğu bir deneyimini anlatır. Seans boyunca danışan her şeyin farkındadır ve seans bitiminde de herşeyi hatırlar.   Bu tip çalışmalara daha önce katılmamış olan bazı kişiler, çalışma öncesinde tedirgin olabiliyor. Oysa bu profesyonel bir çalışma ve korkmaya hiç gerek yok. Zaten çalışma bitiminde kişi korkacak bir şey olmadığını anlıyor ve hatta niçin korktuğuna şaşırıyor. Bu çalışma sırasında yanınızda kimse bekleyemez çünkü bu çalışma bireyseldir ve çoğunlukla özel konular konuşulur.   Regresyon çalışması seansı yaklaşık olarak iki saat sürüyor. Yaklaşık yarım saat süren ön görüşme sırasında danışan, kendisini ve hayatında yolunda gitmeyen konuları anlatıyor. O günkü çalışma için çözümü hedeflenen konuyu birlikte belirliyoruz. Regresyon çalışmasına katılan kişinin üzerinde çalışmak istediği, kendisini rahatsız eden birden fazla konusu olma durumunda, bu konuları gözden geçiriyoruz ve danışan için en öncelikli olan konuyu belirliyoruz. Herbir konu için ayrı bir regresyon seansı gerekebilir. Seansa gelmeden önce en önemli hazırlık; içki-uyuşturucu alınmamış olması. Regresyon çalışmasını kısa bir değerlendirme ile tamamlıyoruz.   Seans içinde görme duyumuzdan çok diğer tüm algılarımız açıldıkça geçmiş hayata ulaşmak daha kolay oluyor. Görmek şart değil, diğer duyular, algılar ve hisler aracılığıyla geçmiş hayat anılarına ulaşmak mümkün.   Bir regresyon çalışması sonrasında neler oluyor? Seans sonrasında yorgunluk olabiliyor ve danışan dinlenme ihtiyacı hissediyor. Danışan seanstan sonra yorgun hissedebilir, uyku ve dinlenme ihtiyacı olabilir. Danışanın seanstan sonra içkili ve/veya kalabalık görüşmelere katılması sakıncalı oluyor. Danışanın seanstan sonra dinlenmesi, kendisine zaman ayırması daha uygun.  

Korkularımızın hayat yolunda bizi engellemesine izin verip vermemek bize kalmış. Bazen yıllar, yüzyıllar boyu taşınan yükler, iyi bir seanstan sonra çözülebiliyor.   Geçmiş hayat regresyon çalışması birey odaklı bir çalışma olmakla birlikte evrensel boyutta katkıları olan bir çalışma. Zira bu çalışmaya katılan bir kişinin çözdüğü bir geçmiş hayat, o hayata dahil olan tüm varlıkların enerji alanında bir çözülmeye yol açıyor. Böylece karmik ilişkiler ve grup enerjileri de çözülebiliyor. Yapacağınız bir geçmiş hayat çözümlemesi yanıbaşınızda yaşayan birinin olduğu gibi binlerce kilometre uzaklıkta yaşayan birinin de çözülme yaşamasına katkıda bulunabiliyor. Bu da regresyon çalışmasının insanlığa ve evrene yaptığı önemli katkılardan biri.   Geçmişin yüklerinden, korku ve engellerinden kurtuldukça, hayatı daha hafif, cesur ve kendinin en iyi haliyle yaşamak mümkün. Böylece hayat amacını gerçekleştirmek ve burada oluşun keyfini çıkarmak kolaylaşıyor.

NEDEN REGRESYON Çalışması?
Regresyon çalışması, kişinin şimdiki anda yaşadığı durum/sorunun geçmişteki kaynağına giderek, oradaki bitmemiş işleri tamamlayıp, blokajları çözmek yoluyla şimdiki hayatta yaşanan durumun çözümüne katkıda bulunan bir çalışmadır.