SIKÇA SORULAN SORULAR
Bu internet sitesinde yer alan yazılı, görsel ve sesli içeriğin tümü, tasdix tarafından tasdiklenmiştir. Bu tasdikleme işlemiyle, bu sitenin tüm içeriği, izinsiz kullanıma karşı korunmaktadır.
1) Regresyon çalışması nedir ve nasıl uygulanır?
Regresyon çalışması, kişinin şimdiki anda yaşadığı durum/sorunun geçmişteki kaynağına giderek, oradaki bitmemiş işleri tamamlayıp, blokajları çözmek yoluyla şimdiki hayatta yaşanan durumun çözümüne katkıda bulunan bir çalışmadır. Belli bir trans seviyesinde olan kişi, danışmanın yardımıyla geçmişteki bir anı hatırlar ve danışanın anlattıkları aracılığıyla danışman ve danışan şimdiki problemin çözümüne odaklanır.
2) Regresyon çalışması sırasında kişilerin anlattığı hikayeler gerçekten geçmiş hayatlarını mı yansıtıyor yoksa uydurma olabilir mi?
Anlatılan hikayeyi doğrulamak şu anda mümkün değil. Kişi bilinçaltından veya hayali bir hikaye de anlatabilir ama böyle de olsa o kişinin içinde bulunduğu durumla bağlantılıysa ve o duruma çözmesine katkıda bulunuyorsa, hikayenin gerçek olup olmadığı önemli değil.
3) Geçmiş hayatın şimdiki hayata yansıyan izleri nasıl anlaşılır?
İçinde büyüdüğü aileye göre çok farklı bir karaktere sahip olmak, çevresine göre farklı davranışlar sergilemek, çocukluktan beri süren ve aile yapısıyla açıklanamayan bazı durumlar, tıbbi yöntemlerle sebebi bulunamayan ağrılar ve fiziksel durumlar, bir türlü aşılamayan blokajlar ve bir çok sanatsal yetenek geçmiş hayat izleri olabilir.
4) Regresyon çalışması herkese uygulanabiliyor mu?
Regresyon çalışması herkese uygulanamıyor. Kişinin transa geçip geçmiş anıları hatırlaması mümkünse ve danışman da o kişiyi bu çalışmaya uygun buluyorsa çalışır.
5) Yaş fark eder mi? 
Genelde yetişkinlerle çalışmakla birlikte bazı özel durumlarda çocuklarla kısa süreli regresyon  çalışması yapılabiliyor.
6) Kadınlar mı erkekler mi bu çalışmaya daha çok ilgi gösteriyor?
Tüm spiritüel konularda olduğu gibi regresyon çalışmasına da çoğunlukla kadınlar ilgi gösteriyor. Ama bu çalışmaya ilgi gösteren erkeklerin sayısı da artıyor.
7) Grup halinde regresyon çalışması uygulaması yapıyor musunuz?
Hayır. Sadece Regresyon Çalışması Eğitimi sırasında öğrencilerime bu uygulamayı yapıyorum.
8) Regresyon Çalışması, hangi konuların çözümü için yapılabilir?
Regresyon çalışması aracılığıyla; sırt omurga problemleri, bel fıtığı, mide problemi, sindirim sistemi problemi, baş ağrısı-migren, panik atak benzeri bedensel sorunlar ve şimdiki hayatta yaşanmış travmatik anılara yönelik çözümleme, ikili ilişkilerde rahatlama, kendine güven, fobiler, kaygılı durum, depresyon, travma sonrası stres, öfke, sinir patlamaları gibi problemlere yönelik olarak iyi sonuçlar almak mümkün.
9) Regresyon çalışması ne kadar sürüyor ve seans hipnozla mı yapılıyor?
Bir regresyon çalışması seansı ön görüşme dahil toplam  2 saat sürüyor.
Regresyon çalışması sırasında hipnoz kullanmıyorum. Hafif transa geçen danışan şimdiki anda olup, çevreden gelen sesleri duymakla birlikte aynı zamanda bir başka zaman ve mekandaki deneyimini de aktarıyor. Çok analitik düşünen, zihnini bırakamayan, transa geçmekte çok zorlanan kişiler de hafif transla geçiş yapılabiliyor. Hafif trans esnasında da kişi her şeyin farkında, seans bitiminde de herşeyi hatırlıyor. Hafif trans, kişinin zihnindeki karışıklığı gidermeye ve böylece geçmiş hayat anılarına kolayca ulaşmasına yardımcı oluyor.
10) Bugünlerde buna benzer çok çalışma duyuyoruz. Tercihimizi neye göre yapmalıyız? İyi bir uzmanla çalışmamak sorun yaratır mı?
Regresyon çalışması yapan kişinin aldığı eğitimlere, regresyon diploması olup olmadığına ve deneyimine bakmakta fayda var. Yetkin olmayan yani bu konuda eğitim almamış olan biriyle çalışmak olumsuz sonuçlara neden olabilir.
11) Günümüzde insanların çoğu kendi içlerine dönmeye ve regresyon, meditasyon, yoga gibi şeylere yönelmeye başladı. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Ruhsal uyanışın başladığı bir dönemdeyiz, insanların hayata bakışları değişmeye başladı. Günümüzdeki yaşama biçimi insanları bütünsel olarak doyurmadığı için insanlar ruhsal arayış ve kendini bulmaya yönelik çalışmalara daha çok ilgi gösteriyor.
NEDEN REGRESYON Çalışması?
Regresyon çalışması, kişinin şimdiki anda yaşadığı durum/sorunun geçmişteki kaynağına giderek, oradaki bitmemiş işleri tamamlayıp, blokajları çözmek yoluyla şimdiki hayatta yaşanan durumun çözümüne katkıda bulunan bir çalışmadır.